nieuws

Financiële verantwoording 2011 en 2012

In dit nieuwsbericht wil ik u laten weten dat de financiële verslagen van 2011 en 2012 op de website zijn geplaatst. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het financiële verslag van 2013, zodra dit klaar is wordt ook dit verslag op de website gepubliceerd. Vanaf 2015 zal er jaarlijks een financieel verslag op de website verschijnen.

Vanaf de oprichting in 2002 is er ieder jaar een groei geweest in het aantal kinderen dat financieel wordt geadopteerd en dat is ook terug te zien in de opbrengsten. Ieder jaar een toename van de adoptie opbrengsten. In 2012 zijn deze opbrengsten wederom met 1.000 euro gegroeid tot bijna 16,5 duizend euro.

Vanaf de oprichting tot en met 2010 zijn er veel extra giften opgehaald die zijn besteed aan vele grote en kleinere projecten, zoals: de opbouw in het Nkhata-Bay district van een schoolgebouw met 8 klassen, de start van een middelbare school, een irrigatiesysteem, waterputten, een ambulance en andere projecten.

Na 2011 zijn de meeste grote projecten afgerond waardoor de stichting nu een grotere focus heeft op het voedingsprogramma, het geven van onderwijs en de zorg voor de kinderen.

Er zijn helaas heel veel kleinere projecten die ik graag zou willen uitvoeren, zoals o.a. het bouwen van nieuwe toiletten en het onderhoud van de gebouwen, maar deze kunnen niet uitgevoerd worden omdat het niet ten koste mag gaan van de oorspronkelijke doelstelling van de stichting.

Als gevolg van het uitvoeren van extra projecten in 2011 en 2012 is er meer geld uitgegeven dan dat er is binnengekomen. Tot 2012 was dit nog geen probleem omdat de stichting nog wat extra geld over had uit voorgaande jaren. Het wordt nu steeds moeilijker om extra dingen te blijven doen omdat het vermogen van de stichting hierdoor jaarlijks terugloopt, waardoor eind 2012 het vermogen nog geen 1.000 euro bedroeg.

Voor de nabije toekomst hebben we geen grote projecten of uitbreiding gepland, ook omdat de financiën dit niet toelaten.
Het aantal kinderen zal blijven groeien omdat er jaarlijks ca. 30 kinderen bij komen. De kinderen die middelbaar onderwijs gaan volgen zullen ook dan onze steun nog hard nodig hebben.
Het is voor de komende jaren belangrijk dat we al deze kinderen de nodige voeding, zorg en onderwijs kunnen blijven bieden. Daarvoor blijft de steun van sponsoren heel belangrijk om de kinderen een toekomst te kunnen geven.


Via deze weg wil ik graag onze "vaste" sponsoren bedanken die 1 of meerdere kinderen steunen, waardoor er op structurele basis geld binnenkomt waarop de stichting kan vertrouwen. Graag bedank ik ook iedereen die éénmalig een (extra) gift stort waardoor er soms kleine extra projecten gerealiseerd kunnen worden.

Hartelijke groet,
Sandra Verbaan

 

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder