nieuws

Financiële verantwoording 2013

Het financiële verslag van 2013 is op de website geplaatst. Ook al weten wij, en gelukkig ook een hoop van onze donateurs, dat letterlijk bijna elke euro daadwerkelijk wordt besteed in Malawi, het is en blijft natuurlijk belangrijk om verantwoording af te leggen en transparantie te geven over de besteding van de ontvangen gelden.

Het jaar 2013 hebben we met een positief resultaat van 3.626 euro afgesloten en in totaal hebben we eind 2013 nu iets meer dan 4.500 euro op de bankrekening staan.
 
Ondanks de economische crisis en de recessie is het ons gelukt om de inkomsten “Adopteer een kind” redelijk constant te houden. Daarnaast zijn onze giften en donaties dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van 2012!
Hiervoor willen we alle mensen, organisatie en ondernemingen bedanken, want juist deze donaties geven ons de mogelijkheid om af en toe wat extra’s te doen!
Als we naar de kosten en uitgaven kijken dan zien we dat deze redelijk constant zijn gebleven. Dit komt met name doordat we dit jaar iets minder kleine projecten uitgevoerd. In voorgaande jaren was dit ten koste gegaan van onze reserve, maar gelukkig hebben we dit jaar weer een positief resultaat. De komende periode gaan we nadenken of we meer kleine en zeer lokale projecten willen uitvoeren of dat de reserves worden besteedt aan grotere projecten.

Hartelijke groet,
Sandra Verbaan

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder