nieuws

Financiële verantwoording 2014

Hieronder vindt u de toelichting bij het financiële verslag van 2014. Hiermee voldoen we aan alle eisen en voorwaarden die de overheid heeft gesteld voor een goede doelen stichting.

Na een heel positief 2013 hebben we gelukkig ook over het jaar 2014, financieel gezien een moeilijk jaar, een positief resultaat gerealiseerd. Het resultaat van 886 euro hebben we toegevoegd aan de algemene reserves zodat het in de toekomst kan worden besteed aan nieuwe projecten. Erg positief is dat we momenteel meer vermogen op de bank hebben staan dan het totaal saldo van de reserves. Dit betekent dat de stichting goede financiële verhoudingen heeft, waardoor we ons kunnen blijven richten op de toekomst en hopelijk meer mooie projecten kunnen realiseren.

Ondanks dat de giften en donaties afgelopen jaar fors zijn teruggelopen is het ons gelukt om met de mindere middelen nog steeds alle lopende projecten te financieren en uit te voeren. Om de goede financiële positie in stand te houden hebben we er helaas voor moeten kiezen om een aantal nieuwe projecten door te schuiven naar de toekomst. Dit is noodzakelijk om ook op de midden en lange termijn actief te blijven en onze doelen te realiseren.

De beheer- en administratiekosten zijn iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hoewel dergelijke kosten proberen zo laag mogelijk te houden, ontkomen we door koersverschillen niet aan deze kosten. Onze donaties ontvangen we volledig is euro’s terwijl we onze projecten betalen in Kwacha, de lokale munteenheid in Malawi. In 2014 is de valutakoers verslechterd wat helaas een negatieve impact op ons resultaat heeft gehad.

Hopelijk is het dieptepunt van de kredietcrisis geweest en lukt het ons om komend jaar het aantal giften en donaties te verhogen! Als u ook in ons geloofd schroom niet om meteen via onze website een kleine donatie te doen. Uw euro komt volledig ten goede aan het goede doel en wij hopen met uw steun dit nog vele jaren te mogen blijven doen.

Hartelijke groet,
Sandra Verbaan

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder