nieuws

Financiële verantwoording 2015

Op de website vindt u het jaarverslag van 2015. Als ANBI instelling hebben wij de plicht om verantwoording af te leggen en transparantie te geven over de besteding van de ontvangen gelden. In Nederland betalen wij geen salarissen en onkosten vergoedingen en werken wij uitsluitend met vrijwilligers.

Het jaar 2015 hebben we met een negatief resultaat van 1.132 euro afgesloten en in totaal hebben we eind 2015 nu iets meer dan 3.500 euro op de bankrekening staan.

Gelukkig hebben we in 2015 onze inkomsten met ruim 3.000 euro weten te verhogen tot iets meer dan 28.000 euro. Deze stijging is met name het resultaat van meer individuele giften en donaties. Dit is natuurlijk super en ik wil graag Stichting MRC Holland bedanken voor hun gift van 10.000 euro. Daarnaast zien we ook ieder jaar de donaties via de website groeien. In 2014 zijn we hiermee begonnen en ieder jaar groeit het aantal donaties via deze weg.

Als we naar de kosten en uitgaven kijken dan zien we dat deze gelijke tred houden met de inkomsten. Dit is fijn en geeft aan dat we onze uitgaven goed onder controle hebben. Helaas hebben we in 2015 ook bijna 1.400 euro aan koersverschillen en bank- en rentekosten moeten betalen. Dit komt doordat we in Nederland met euro’s betalen en in Malawi met de Kwacha. We zijn blij dat dit nog steeds de enige kosten zijn die we niet aan onze projecten en doelen besteden en dat dit gelukkig nog steeds een heel klein percentage is van alle donaties die we ontvangen. Helaas hebben deze kosten er in 2015 wel toe geleid dat we een klein verlies hebben geleden wat ten kosten is gegaan van onze reserves. Op 31 december 2015 hadden we een vermogen van bijna 4.300 euro.

Wij gaan met dezelfde energie door met het realiseren van onze doelen en hopen dat u ons wilt blijven ondersteunen!

Hartelijke groet,
Sandra Verbaan

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder