nieuws

Financiële verantwoording 2017

Ook al is het jaar 2018 alweer bijna 6 maanden onderweg het is en blijft belangrijk om tijdig financiële verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Net als voorgaande jaren dient iedere stichting, met een ideële doelstelling en een zogenaamde ANBI-status, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar inzicht te geven in de besteding van de ontvangen giften en donaties. In het financieel verslag 2017 geven wij dat inzicht voor het afgelopen jaar en laten we zien dat bijna iedere euro ook daadwerkelijk is besteed aan de doelstelling van de stichting.
 
In 2017 hebben we in totaal iets meer geld uitgegeven dan we hebben ontvangen. Dit heeft geleid tot een verlies van 2.069 euro, maar gelukkig is ons vermogen nog steeds ruim 7.500 euro positief. Het verlies is vooral het gevolg van licht dalende inkomsten uit zowel structurele donaties als éénmalige giften. In totaal hebben we bijna 2.000 euro minder giften ontvangen bij stijgende lasten en uitgaven. Naast alle doorlopende kosten van het Kande Care Center en het school- en voedingsprogramma hebben we afgelopen jaar ook extra kosten moeten maken voor reparatie en onderhoud van de ambulance. Dit om goede zorg te kunnen verlenen voor de gemeenschap in het Nkhata-Bay district. Als gevolg hiervan was het dit jaar nog niet mogelijk om, het geld dat het bestuur in 2016 tijdelijk heeft bijgedragen, af te lossen.
 
Met een positief banksaldo van ruim 10.000 euro is er sprake van een gezonde financiële situatie, echter, op dit moment is iedere euro die we ontvangen hard nodig om hetgeen we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd te continueren. Sparen voor nieuwe projecten is helaas op dit moment dan ook niet mogelijk. Zorgelijk is dat momenteel iets minder dan de helft van onze inkomsten binnenkomt via structurele giften maar dat we gelukkig ieder jaar genoeg éénmalige, incidentele giften ontvangen om alle projecten te kunnen blijven voorzetten. Hopelijk zijn we in staat om de voor ons belangrijke éénmalige giften te blijven ontvangen en onze structurele giften te verhogen. Wij danken dan ook iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund zodat wij onze doelstellingen konden waarmaken en nog steeds kunnen waarmaken. Wij rekenen ook dit jaar weer op uw en jullie steun.

Hartelijke groet,
Sandra Verbaan

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder