nieuws

Nieuwsbrief januari 2011

HET IS ZOVER: de eerste 5 klassen zijn verhuisd naar het nieuwe school gebouw. De kinderen kunnen hierop niet wachten en kijken met vreugde uit naar februari. Het gebouw heeft 8 klassen. Nu heeft de peuteropvang voldoende ruimte en ook met het geluid storen zij elkaar niet meer. De peuteropvang blijft in het oude gebouw. Ook worden er school-bureau's gemaakt voor de nieuwe klassen. Het nieuwe schoolgebouw is gefinancierd door mensen uit Noorwegen, die meerdere ontwikkelingsprojecten steunen in Afrikaanse landen.

De kinderen hebben (op school) eind van het jaar tests gedaan om te kijken hoe ze er voor staan, en de meeste kinderen gaan door naar de volgende klas. Er zijn er een aantal die een jaartje blijven zitten. Doordat sommige kinderen laat beginnen met school zit er in alle klassen leeftijdverschil. Dit is in de meeste scholen in Malawi het geval. In januari zal er weer een nieuwe leraar voor klas 6 ons team versterken. Dit is een gediplomeerde leraar en heeft jaren gewerkt als leraar bij de overheidsscholen en is nu met pensioen. Met alle 120 kinderen op de school gaat het dus heel goed. Je kan goed zien wat goede voeding doet voor een opgroeiend kind. De prestaties op school zijn ook veel beter dan bij binnenkomst van de kinderen.

Met de meeste kinderen in het voedingsprogramma gaat het ook goed, sommige kleintjes die nieuw binnen komen zijn er slecht aan toe. Soms gebeurt het dat de moeder van de baby al een aantal dagen ervoor is overleden en heeft het kind geleefd op water. Het is cruciaal dat zo’n kindje melk krijgt. Ook oudere kinderen kampen met ondervoeding en zo is hier ook een voedingsprogramma voor. In het melk- en voedingsprogramma zitten samen zo’n 70 kinderen die door dit project kunnen overleven. Je kunt een kind uit de school of uit het melk- en voedingsprogramma adopteren voor 20 euro per maand.

De Healthy Malawi ambulance heeft het druk en heeft al vele levens kunnen redden. In samenwerking met het lokale Health Center wordt er gezorgd dat de ambulance uitrukt in noodgevallen. Ook word er dankzij de ambulance voor gezorgd dat de mensen die met H.I.V. leven hun medicijnen kunnen krijgen, aangezien vervoer voor veel mensen een probleem is.
Het hete seizoen is in Malawi nu afgelopen en we zijn sinds december in het regenseizoen. De eerste regen is gevallen, maar het is nog minimaal. Vorig jaar hebben we een goed regenseizoen gehad met heerlijk veel water voor de tuinen en we hopen dit jaar natuurlijk op hetzelfde.

Toekomstplannen voor de stichting

Doorstromen van kinderen
Elk jaar krijgt de school er een klas bij, januari 2011 zijn we gestart met klas 6. In klas 8 krijgen de kinderen examen en zijn zij klaar voor middelbare school. Vanaf 2014 zijn de eerste kinderen van de Healthy Malawi school klaar om naar de middelbare school te gaan, hier zijn fondsen voor nodig. Er zijn goede scholen te vinden in Malawi waar deze kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Het probleem voor de meeste mensen is echter het schoolgeld te betalen.

Fondsen voor het onderhoud van de auto’s en generator
Stichting Healthy Malawi heeft twee auto’s (de ambulance en een tweede auto die dient voor boodschappen, maar ook dient als tweede ambulance in echte noodgevallen) en een generator voor elektriciteit. Deze auto’s moeten regelmatig onderhoud hebben aangezien de wegen ruig en zanderig zijn. De aggregaat heeft ook onderhoud nodig.

Uitbreiding van de tuinen
Aangezien er elk jaar weer een nieuwe klas bij komt groeit het aantal monden hard. De tuinen die nu aanwezig zijn over het gehele terrein worden te klein voor het aantal kinderen. Gepland is dus om fondsen te vinden voor het uitbreiden van deze tuinen zodat er genoeg verbouwd wordt voor het voeden van de kinderen op school en de kinderen in het voedingsprogramma.

Zoeken van sponsor voor de ambulance
De ambulance wordt vaak opgeroepen, en maakt dus elke dag veel kilometers. Hierdoor zijn er veel kosten voor diesel, het onderhoud van de ambulance en de lonen voor de chauffeurs.
We zoeken een sponsor die de ambulance wil laten rijden, we kunnen de ambulance naar wens met reclame bestickeren.

Mogelijkheden elektriciteit
De Stichting heeft nog geen elektriciteit, op dit moment wordt er gebruik gemaakt van een aggregaat voor elektriciteit als er water moet worden gepompt. Dit is op de lange termijn kostbaar vanwege het verbruik van diesel, ook heeft de aggregaat onderhoud nodig. Er wordt dus al een tijdje gekeken naar elektriciteit, hier zijn overigens nog geen fondsen voor gevonden.

Extra bij sponsoring melkvoeding baby’s voedingsprogramma
Voor de baby’s die hun melkvoeding krijgen van de Stichting zijn er extra fondsen nodig. Nu kunnen de kindjes die in dit belangrijke programma zitten geadopteerd worden voor 20 euro per maand. Helaas zijn de kosten die gemaakt worden aan zo een baby’tje veel hoger dan dit bedrag, maar begrepen word dat er dan niemand zo een kindje kan adopteren is het bedrag op 20 euro gezet.

Fondsen werven van Stichting Healthy Malawi
 

 • De kinderen in de dagopvang, voedingsprogramma en school worden geadopteerd voor 20 euro per maand;
 • De Stichting heeft (en zoekt altijd nog naar) trouwe sponsoren die het gehele project steunen;
 • Fundraising of donaties van particulieren en/of bedrijven;
 • Hulp door middel van dienstverlening.


Kosten van Stichting Healthy Malawi
 

 • De Stichting heeft géén kosten aan adverteren. Bekendheid gebeurd door middel van mond op mond reclame over het werk van de Stichting. Wordt er wél publiciteit gezocht, dan gebeurt dit altijd belangeloos;
 • De Stichting heeft ook géén lonen voor directeuren te betalen die in dienst zijn. Sandra Verbaan is directrice van Stichting Healthy Malawi en overziet de laatste acht jaar vrijwillig de projecten van de Stichting in Noord Malawi;
 • De Stichting heeft wél vergoedingen te betalen aan het personeel in dienst in Malawi;
 • In de school wordt er samengewerkt met ervaren leraren, ook zijn er koks, tuiniers en chauffeurs in dienst. Deze mensen krijgen een vergoeding zodat zij ook hun familie te eten kunnen geven en hun kinderen naar school kunnen sturen. Ook werkt de Stichting samen met lokale vrijwilligers;
 • Onderhoud en diesel voor de auto’s en generator;
 • Onderhoud van de gebouwen;
 • Voeding voor kinderen op school en kinderen in het voedingsprogramma;
 • Melkvoeding voor baby’s in het voedingsprogramma.

Opvraag e-mail adressen aan sponsoren i.v.m. nieuwsbrieven en jaarverslag Stichting
Graag willen we iedereen die interesse heeft in het werk van de Stichting vragen eenmalig ons uw e-mail adres toe te sturen. Er kan een e-mail gestuurd worden naar info@healthymalawi.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of via de website kan men zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Tussen deze geprinte nieuwsbrieven door zijn er vaak ook nog updates over het project in Malawi. Deze worden op de website gezet en digitaal naar de mensen verstuurd. Ook de jaarverslagen van de Stichting worden binnenkort op de site gezet.

Graag willen we alle sponsoren en mensen bedanken voor hun interesse en steun aan Stichting Healthy Malawi!

Vriendelijke groet,
Sandra Verbaan.

Terug

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, CreditCard of Overboeking. Alvast dank!

 De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder