Veelgestelde vragen

1. Tot welke leeftijd heeft een kind financiële nodig?

Zolang een kind onderwijs volgt kunt u dit kind blijven steunen. We hebben nu een nursery en 8 klassen van de basisschool. Hierna gaan de kinderen naar de middelbare school met een duur van 4 jaar. Sommige kinderen hebben een achterstand opgelopen in de ontwikkeling door o.a. problemen thuis en ondervoeding, waardoor de kinderen langer over het onderwijs zullen doen.
In een klas zitten dus kinderen van verschillende leeftijden. Gemiddeld zijn ze met hun scholing klaar als ze 18 jaar zijn. Als het kind geschikt is voor een vervolgstudie, en dit is mogelijk met behulp van zijn of haar adoptie ouder/sponsor, dan zou dit natuurlijk geweldig zijn.
Mocht een kind, door bijv. verhuizing, niet meer bij ons verblijven, dan brengen we u hiervan op de hoogte. We zullen u dan vragen of u de adoptie/sponsoring voort wilt zetten met een ander kind.
 

2. Zijn giften en schenkingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen?

Ja, Stichting Healthy Malawi heeft bij de belastingdienst een  ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn alle giften en schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
U kunt via de Belastingdienst een gratis overeenkomst afsluiten voor minimaal 5 jaar. Deze gratis overeenkomst kunt u downloaden vanaf de website van de Belastingdienst.
 

3. Wie bepaalt welke kinderen voor financiële adoptie in aanmerking komen?

De Stichting werkt nauw samen met de artsen van het gezondheidscentrum in het dorp. De zgn. risicokinderen (door o.a. ondervoeding) komen, na onderzoek door een arts, in aanmerking voor opvang door onze Stichting.
Alle kinderen van onze Stichting komen daarna in aanmerking voor financiële adoptie. Adoptieouders kunnen eventueel een voorkeur aangeven voor een jongen of een meisje en evt. een voorkeur voor de leeftijd. We sturen u dan eerst een foto toe, waarna u akkoord kunt gaan met de financiële adoptie/sponsoring.
 

4. Wat is de leeftijd van de adoptiekinderen?

De leeftijd van de adoptiekinderen varieert momenteel tussen de 3 en 19 jaar.
 

5. Werkt de Stichting vanuit een religieuze achtergrond?

Stichting Healthy Malawi heeft geen Christelijke achtergrond in Nederland maar in Malawi zijn we in een Christelijke gemeenschap en zo wordt er op school ook de dag begonnen en afgesloten met een gebed. Het geloof is in de cultuur verweven en wij willen hier zeker niets aan veranderen of verstoren. Op deze manier hebben we in Malawi wel een Christelijke basis.
 

6. Komt het geld voor de adoptie daadwerkelijk bij de kinderen terecht?

Ja, het gehele bedrag van € 20,00 per maand komt geheel ten goede aan het adoptiekind. Dit bedrag is niet altijd toereikend omdat sommige kinderen meer medische verzorging nodig hebben. De Stichting betaalt de meerdere kosten voor een kind vanuit de algemene giften. U komt dus nooit voor onverwachte kosten te staan als uw adoptiekind ziek mocht zijn.
 

7. Hoe verloopt de communicatie met het kind?

U kunt per post communiceren als u dit wilt, uw brief zal dan (samen met het kind) beantwoord worden door de leerkracht. Heeft u een algemene vraag over een kind dan kunt u ons altijd een e-mail sturen. Omdat de verbinding naar Malawi niet altijd vlekkeloos verloopt zult u niet altijd direct antwoord ontvangen. We streven ernaar om de adoptieouders/sponsors om de 2 jaar, bij voorkeur per e-mail, een nieuwe foto van hun adoptiekind te sturen. Het is daarom belangrijk om ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw e-mail adres of uw huisadres.


8. Wat krijgt het kind allemaal voor het adoptiegeld?

De kinderen komen in aanmerking voor dagopvang, 2 gezonde maaltijden, gezondheidszorg, onderwijs en kleding. Voor de kinderen onder de 4 jaar is er de nursery. Ook krijgen de kinderen voorlichting over het belang van hygiëne, de gevaren van malaria en andere ziektes (o.a. HIV).
 

9. Komen alle giften voor o.a. adoptie en projecten op de juiste plek terecht?

We kunnen u verzekeren dat alle giften op de plek komen waar ze voor bedoelt zijn.
Kosten zoals bijv. administratiekosten, reiskosten, maken en verzenden van de nieuwsbrief, onderhoud website etc. worden geheel uit eigen zak betaalt van vrijwilligers en sponsors. De Stichting werkt in Nederland met vrijwilligers en er blijft niets aan de zgn. ‘strijkstok’ hangen.
Alleen de medewerkers die in Malawi full-time in dienst zijn van de Stichting ontvangen een salaris, dit zijn o.a. professionele leerkrachten, schoonmakers en keukenpersoneel. 
  

10. Hoe verloopt de betaling van de adoptie?

De betaling wordt door u zelf (vooraf) overgemaakt op onze bankrekening, in termijnen die voor u prettig zijn. Het is voor ons niet mogelijk om machtigingen te innen. Wilt u een faktuur ontvangen voor uw administratie dan zullen we die op verzoek toezenden. Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat de betaling automatisch door u wordt voortgezet.

Wilt u Stichting Healthy Malawi helpen?
Wij stellen elke donatie erg op prijs!
Vul hieronder het gewenste bedrag in en druk op 'doneren'. Vervolgens kunt u online dit bedrag afrekenen via iDeal, Credit Card of bankoverschrijving. Alvast dank!

  

De Belastingdienst in NL heeft onze stichting erkend als een instelling waar van de giften door de gevers als een aftrekpost mag worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Lees verder